7 - asociatívnosť sčítania

ℤ<sub>7</sub> addition associativity

---

Novinky:

Žiadne novinky.